Go right for English text! >>> <<< Gå til venstre for norsk tekst!
Dette trenger du!


You need this!


Velkommen!

Jeg har fire nettsteder nå (egentlig fem, men det siste tilhører en "hemmelig" identitet. God jakt!), og denne siden er ment som et slags veikryss som binder dem sammen.
Du kan gå til de forskjellige stedene ved å klikke på veiene i bildet over, eller en av linkene under, hvor du også finner litt opplysninger om hvert sted som forhåpentligvis gjør det lettere å velge rett (?) vei.

Welcome!

I've got four websites now (well, five actually, but the last one belongs to a "secret" identity. Good hunting!), and this page is meant as a kind of crossroad tying them together.
You can enter the different sites by clicking on the roads in the above picture, or one of the links below, where you will also find a bit of information about each site that should make it easier to select the right (?) one.

Angelfire
Dette er det eldste nettstedet og består i likhet med de fleste andres første nettsted av en lett blanding av forskjellige ting (på engelsk). Du kan blant annet finne ut temmelig nøyaktig hvor jeg bor...
OBS: Angelfires sider er nokså kronglete å redigere, så jeg har sluttet å oppdatere dem og begynt å arbeide på en "speiling" her på EUNet (Se under).
Angelfire
This is my oldest website, and like most other first sites it consists of a mix of this and that (in English). Among other things you can find out exactly where I live.
NOTE: Angelfire sites are a bit tricky to edit, so I have stopped updating this one and started working on a "mirror" here on EUNet (see below).
Geocities
Mitt andre nettsted (også på engelsk) er viet et spesielt formål, nemlig kartlegging av et postspill. Antagelig ikke av særlig interesse hvis du ikke kom dit gjennom en link fra en annen Quest-side, men inneholder et par interessante triks (?).
OBS: Dette nettstedet er flyttet hit som del av en protestaksjon. Klikk banneret under for mer (generell) informasjon.
Geocities
My second website (also in English) is devoted to a special purpose: The mapping of a postal game. Probably not very interesting unless you found it through a link on someone else's Quest page, but contains a few tricks (?) you may find interesting.
Note: This website has been moved to here as part of a global protest against GC's new policies. Click the banner below for (general) information.
Tripod
Endelig noe norsk! Dette nettstedet inneholder diverse historier (for det meste ungdomsverker) og sanger (!) jeg har skrevet gjennom tidene. Pluss en del småtteri jeg ikke fant plass til (?) andre steder. (En del på engelsk også.)
Tripod
Finally, the Norwegians sigh, something in our own language! This site contains various stories (mostly from my younger years) and songs (!) I have written through the years. Plus a few odds and ends I didn't find the space for elsewhere. (Some of it in English too.)
This is also the home of my furry site.
EUNet
Du Er Her. Vel, nesten. Dette nettstedet her etter hvert fått en del underavdelinger, så jeg har laget en egen meny. Det eldste du finner her er den tidligere omtalte "speilingen" av det gamle Angelfire-nettstedet mitt. Den er ikke helt på topp ennå, trenger bl.a. en del ny grafikk til erstatning for den jeg har "lånt" fra Angelfire... Hvis du som snublet over denne siden er bedre til å tegne enn jeg er og ikke har annet å gjøre hadde det forresten vært en god ide med et bedre veikryssbilde...
EUNet
You Are Here. Well, almost. This site has grown a couple of subsites, including the "mirror" of my old Angelfire site. It's not quite up to the standard of the original yet, it needs some new graphics to replace the various bits and pieces I "borrowed" from Angelfire... If you who just tripped over this page should happen to be a better artist than I and have some time left over, it may be a good idea with a better crossroad picture too...

© copyright 1999-2K1 Ragnar Fyri. All rights reserved. (Alle til høyre serveres på nytt.)
Boikottbanner: Lord Historian Kyer Shaw

© copyright 1999-2K1 Ragnar Fyri. All rights reserved.
Boycott banner: Lord Historian Kyer Shaw