Sprang


Disse Internett-sidene gir en oversikt over Herborg Wahls arbeid med den gamle håndverksteknikken sprang.

(Foto: T. Wahl)